TWEEDE LEVEN

Tweede leven uit levensmiddelenresten, voedingsresten en keukenafval

 

In uw sector – horeca, detailhandel of voedingsindustrie – heeft u te maken met (vervallen) levensmiddelenresten, voedingsresten en keukenafval (swill). Wij halen die organische reststoffen bij u op en recycleren ze tot nieuwe basisstoffen.

Organisch afval is onze grondstof

Samen met u gaat ReFood voluit voor een beter en duurzamer milieu. Ons uitgangspunt: etensresten van gisteren zijn de energie van morgen:

We gebruiken uitsluitend organische materialen die niet langer bruikbaar zijn in de voedselketen.

We beschouwen de reststoffen niet als afval maar als waardevolle grondstoffen vanwege hun energetische inhoud.

Deze levensmiddelenresten, die anders gecomposteerd of verbrand zouden moeten worden en een veel beperktere waarde zouden hebben, zetten wij om in milieuvriendelijke energie en organische meststoffen.

Stroom, warmte, vergistingsproducten en biodiesel

ReFood gebruikt uw organisch afval voor volgende toepassingen:

Onze biogasinstallaties produceren duurzame energie in de vorm van stroom en warmte.

We maken vergistingproducten en verwerkte dierlijke eiwitten die als hoogwaardige organische meststof in de landbouw of als grondstof voor petfood gebruikt worden.

We zetten gebruikte frituurvetten en -oliën om in basisstoffen voor milieuvriendelijke biodiesel.

We leveren gerecycleerde dierlijke bijproducten als grondstof aan de oleochemie, de veevoeding en petfood.

EEN TWEEDE LEVEN
VOOR UW ORGANISCH AFVAL?

 

Contacteer ons